O NÁS

Ponúkame poradenské služby certifikovaného filmového enviro-konzultanta v oblasti audiovizuálnej produkcie vo filme, reklame, ako aj v iných oblastiach kultúry a kreatívneho priemyslu a rozvíjame nové spolupráce a partnerstvá pri vytváraní povedomia o dôležitosti nastavovania trvalo udržateľných a klimaticky neutrálnych stratégií a politík v oblastiach audiovízie, kultúry a kreatívneho priemyslu.  

PROJEKTY

testovaci projekt

testovaci projekt

otec